O badaniu

Jakie są Twoje kapitały?
Czym jest portal www.mojamigracja.org?
To drzwi do poznania Twojego potencjału na rynku pracy.
*
Każdy z nas jest w czymś dobry i całe życie wzbogaca swoje zasoby.
MojaMigracja to narzędzie pomagające w INTEGRACJI POPRZEZ KOMPETENCJE na rynku pracy, na każdym etapie drogi zawodowej i w każdym miejscu.
*
„Moja Migracja” ma podwójny sens.
Dla osób, które:
1. doświadczyły wyjazdu za granicę własnego kraju, żyły tam i pracowały lub są tam nadal
2. nie doświadczyły życia i pracy za granicą, ale mogą doświadczać migracji w ramach danego kraju, mobilności na rynku pracy poprzez zmianę pracy, przerwy w zatrudnieniu, awanse czy założenie własnej firmy.
*
W tym badaniu naukowym dowiesz się o swoich czterech kluczowych kapitałach: ludzkim, psychologicznym, społecznym oraz ekonomicznym.
*
Uzyskane informacje zwrotne możesz wykorzystać w rozmowach rekrutacyjnych, o pracę czy o awans lub dołączyć do swojego CV i portfolio w celu wykorzystania na rynku pracy.
*
Informacja zwrotna, którą zobaczysz w portalu może przyjmować dwie formy: feedback bezpośredni, gdzie wyliczone zostaną Twoje wyniki i pokazane zostaną wyniki dla innych osób oraz feedback pośredni, gdzie znajduje się tło społeczne, na którym będziesz mógł/mogła się zobaczyć i porównać.
*
Tylko Ty masz dostęp do indywidualnych wyników i od Ciebie zależy, czy udostępnisz je komukolwiek, np. pracodawcy.

Projekt został stworzony przez naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu 2020/37/B/HS6/02342 OPUS.

Portal powstał z inspiracji projektem Moja Moralność
dr Marioli Paruzel-Czachury.

Odkryj potencjał tkwiący w Twojej migracji! Porównaj się z innymi osobami.

Weź udział w badaniu naukowym i uzyskaj informację zwrotną na temat swoich kapitałów. Zobacz swoje wyniki na tle innych osób.